História predpisu 315/1998 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.22.10.1998 -