História predpisu 242/1998 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.09.1998 -