História predpisu 231/1998 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.08.1998 - 30.11.2003