História predpisu 218/1998 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.08.1998 - 31.12.2002