História predpisu 217/1998 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.11.07.1998 - 17.07.2002