História predpisu 214/1998 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.07.07.1998 - 05.04.2017