História predpisu 208/1998 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.03.07.1998 -