História predpisu 165/1998 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.1998 -