História predpisu 160/1998 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.04.06.1998 -