História predpisu 155/1998 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.30.05.1998 - 31.08.2002