História predpisu 118/1998 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.29.04.1998 -