História predpisu 109/1998 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.18.04.1998 -