História predpisu 105/1998 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.16.04.1998 -