Chronologický register predpisov ročníka 1998

Číslo predpisu Názov predpisu
144/1998 Z. z. Zákon o skladiskovom záložnom liste, tovarovom záložnom liste a o doplnení niektorých ďalších zákonov