História predpisu 251/1997 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.10.1997 - 31.12.2004