História predpisu 248/1997 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.19.09.1997 - 31.03.2002