História predpisu 178/1997 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.27.06.1997 -