História predpisu 157/1997 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.06.06.1997 - 31.12.2003