História predpisu 111/1997 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.23.04.1997 -