História predpisu 53/1996 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.28.02.1996 - 30.06.2002