História predpisu 42/1996 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.03.1996 - 31.10.2009