História predpisu 353/1996 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1997 - 28.02.2009