História predpisu 348/1996 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.06.12.1996 -