História predpisu 34/1996 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.03.02.1996 -