História predpisu 336/1996 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.29.11.1996 -