História predpisu 295/1996 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.11.1996 - 31.12.2002