História predpisu 121/1996 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.05.1996 -