História predpisu 72/1995 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.18.04.1995 -