História predpisu 59/1995 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.30.03.1995 - 28.02.2009