História predpisu 39/1995 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.02.1995 - 31.12.1995