História predpisu 295/1995 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.22.12.1995 -