História predpisu 254/1995 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.24.11.1995 - 31.12.1995