História predpisu 196/1995 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.29.09.1995 -