História predpisu 194/1995 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.10.1995 -