História predpisu 188/1995 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.13.09.1995 - 31.12.1995