História predpisu 151/1995 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.08.1995 -