História predpisu 133/1995 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.1995 - 30.06.1998