História predpisu 122/1995 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.21.06.1995 - 30.06.2001