História predpisu 112/1995 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.08.06.1995 -