História predpisu 105/1995 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.02.06.1995 -