História predpisu 65/1994 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.04.1994 -