História predpisu 41/1994 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.28.02.1994 - 28.10.1997