História predpisu 364/1994 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.30.12.1994 -