História predpisu 251/1994 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.19.09.1994 -