História predpisu 235/1994 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.08.09.1994 -