História predpisu 224/1994 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.26.08.1994 -