História predpisu 212/1994 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.16.08.1994 -