História predpisu 2/1994 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.21.01.1994 -