História predpisu 192/1994 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.09.1994 - 30.11.2002