História predpisu 18/1994 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.18.02.1994 - 13.07.1995